Day of the Programmer

Datum: 2020-09-10
Tid: 9:00
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Jönköping