Day of the Programmer

Datum: 2018-09-13
Tid: 9:00
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Jönköping