Alla pratar om devops

Alla pratar om devops! Men vad är det egentligen? Jenkins, är det DevOps? Terraform då?
Vi kommer under det här passet att prata om kultur, vikten av automation, devops tre grundpelare och varför vi borde bry oss.