Simon Aronsson

Simon har en bred erfarenhet av att jobba med tech i olika former. Huruvida det är team, mjukvara, automatisering eller agila arbetssätt är av mindre vikt.
Clean code, DevOps, Scrum och TDD är alla ämnen som ligger Simon varmt om hjärtat. Och gophers – ju fler desto bättre!

Simon Aronsson