Vad är lexikalanalys och hur implementerar man en parser?

Att på 15 minuter kort gå igenom vad formell grammatik och lexikalanalys innebär och snabbt gå igenom hur man på egen hand kan skriva en parser. Samt under tiden implementera en parser för enkla uttryck.