Dataanalys på börsen

Hur kan vi använda data från börsen för att bli bättre investerare? Henning från Börslabbet kommer gå igenom hur man kan använda Python och Pandas för att analysera data på börsen och arbeta med API:er för att utveckla egna strategier.