8:00 – 9:00 Registrering och macka

9:00 – 9:15 Inledning

10:00 – 10:30 Fika

10:30 – 10:45 Markus

10:30 – 10:45 Lukas

11:00 – 11:45 Markus

11:00 – 11:45 Kyrksalen

11:45 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:30 Markus

13:45 – 14:30 Markus

14:30 – 15:15 Fika

15:15 – 15:30 Markus

15:45 – 17:15 Kyrksalen

Avslutning med closing keynote

Programming is awesome because

David Waller

English

Day of the Programmer 2019