En typad runtime i webbläsaren

En typad runtime i webbläsaren som kan dela klasser och logik med backend? Vi börjar med en kort översikt om Microsofts Blazor-projekt för att skriva webappar i C# och .NET som körs lokalt i webbläsaren via WebAssembly. Sen tittar vi snabbt på ett open source ramverk för att bygga en Redux-baserad arkitektur som gör det enklare att hantera större appar på ett strukturerat sätt.

Jens jobbar sen 18 år med systemutveckling i Microsoft-miljö från
specifikation och arkitektur till drift. Är anställd som konsult på
Keylinx AB i Jönköping.

Bild på Jens Ribbholm