Cross-platform med Xamarin

Mobila tjänster blir allt viktigare inom företags digitalisering
för att deras anställda skall kunna arbeta effektivare i sin vardag.
Samtidigt är det kostsamt att ta fram lösningar för flera plattformar
sett till utvecklingstid och kvalitetssäkring.Cross-platform
verktyg som Xamarin kan vara ett bra hjälpmedel för att effektivisera
denna typ av arbete vilket inte alltid är trivialt. Handlar allting bara
om kod eller också om hur man jobbar i sitt team?

Mikael Stalvik arbetar som konsult på Evolve Technology med fokus på
mobila tjänster, .NET samt integrationer. De senaste två åren har han
arbetat som tech-lead för mobila tjänster på AB Lindex.

Bild på Mikael Stalvik