Jens Ribbholm

Jens Ribbholm

Jens jobbar sen 18 år med systemutveckling i Microsoft-miljö från specifikation och arkitektur till drift. Är anställd som konsult på Keylinx AB i Jönköping.

En typad runtime i webbläsaren som kan dela klasser och logik med backend? Vi börjar med en kort översikt om Microsofts Blazor-projekt för att skriva webappar i C# och .NET som körs lokalt i webbläsaren via WebAssembly. Sen tittar vi snabbt på ett open source ramverk för att bygga en Redux-baserad arkitektur som gör det enklare att hantera större appar på ett strukturerat sätt.