Fredrik Ferm

Fredrik Ferm

Fredrik Ferm kan vi säga att han är Kvadrat-konsult och arbetar med arkitektur, utveckling och agila processer. För tillfället är Fredrik mjukvaruarkitekt och scrummaster på Arbetsförmedlingen där han leder utveckling och förvaltning av några av Arbetsförmedlingens ekonomisystem.

Tänk att du bygger en webshop.  En del av systemet hanterar ordrar som kunder har lagt.  En annan del av systemet är ett kundregister.  Du behöver göra en REST-endpoint som serverar kundinformation.  Skall ordrarna vara med eller inte i svaret?  Det traditionella sättet att lösa detta är att bestämma en lösning som gäller alla (dvs antingen ordrarna med eller inte).  Sedan kommer följdfrågor…  Skall produktinformation också med? osv….