Daniel Persson

Daniel Persson

Daniel Persson jobbar som IT-konsult med fokus på backend-programmering och molninfrastruktur på Husqvarna AB. Han har i sitt uppdrag träffat på ett prestanda problem och beskriver hur de löste det.

Verkligheten är asynkron, och det behöver våra programmeringsspråk stödja på bästa sätt. Callbacks kan vara en lösning, men det leder väldigt lätt till callback hell och kod som är svår att läsa och underhålla. Sedan Java 8 finns det ett nytt verktyg i lådan för detta: CompletableFuture, som likt promises i Javascript låter en länka ihop asynkrona anrop och få kod som går att läsa och förstå. Samtidigt har man bättre möjligheter att frigöra resurser i datorn genom att undvika synkrona anrop som låser trådar i onödan.