Anders Lundgren

Anders Lundgren

Anders har en bakgrund som mjukvaruutvecklare och it-arkitekt med många års erfarenhet av att utveckla it-lösningar för dokument- och informationshantering i stora organisationer. Det som från början handlade mycket om dokument- och formulärhantering växte över tid till mer komplexa samarbetslösningar och under tiden på Skanska blev det tydligt att det fanns ett behov av en ny typ av applikationer för samarbete i 3D. Detta ledde till att Information Experience grundades 2016.

Hur utvecklar man användarvänliga, grafikintensiva applikationer för HoloLens och ett nytt medium som Mixed Reality? Den frågan har Anders Lundgren, grundare av Information Experience, försökt besvara i ettpilotprojekt tillsammans med Skanska. Anders kommer här dela med sig av några av de utmaningar man stött på kring design, utveckling och test i utvecklingsmiljön som består av Unity och Visual Studio.