Första omgången blixttalare

I mellan de två längre föreläsningarna av Adam respektive Daniel har vi en session med lightning talks, eller blixttal. Ett blixttal är en 15 minuter lång föreläsning, kort, koncist och matnyttigt. Den korta tiden gör det möjligt att hinna med fler ämnen på kortare tid.

Våra första två blixttalare är Johan Davidsson, Kvadrat, och Jonas Kello, Divid. De kommer att ge var sitt blixttal som rör frontend utveckling.

Johan tar en blick i backspegeln och pratar om hur webben blivit som den blivit. Jonas ska prata om hur han, och Divid, arbetar med immutability och javascript.

Johan Davidsson
Johans föreläsning 14:00
Jonas föreläsning 14:40
Jonas Kello