Vi som arrangerar

Day of the Programmer är ett initativ av Adam Sernheim och Roland Heimdahl. Med stöd av Kvadrat Jönköping.

Vi vill skapa en konferens i vår närmiljö där utbytet av kunskap står i centrum. Där vi kan dela med oss och lära av varandra.

Hotshot-föreläsare, mat och mingel är viktiga beståndsdelar men även att vi är stolta över vad vi kan och vågar dela med oss av det. Vår förhoppning är att vi ska skapa en miljö där alla vågar göra sin röst hörd.

Vi planerar inte att ha någon inkomst från konferensen utan enbart täcka kostnaderna för föreläsare, lokal och förtäring. Blir det något över kommer det gå in till att arrangera ett ännu större och bättre arrangemang nästa år.

Sponsorer